Over Genesius

De heilige Genesius van Rome (rond het jaar 300) was een hofnar die door keizer Diocletianus was ingehuurd om het doopsel van de christenen te bespotten. Tijdens een van zijn optredens, werd hij plots geraakt door het woord van God en bekeerde hij zich onmiddellijk. Daarop werd hij opgepakt en onthoofd.

Zijn feestdag is op 25 augustus. Genesius is de patroonheilige van de podiumkunstenaars, de acteurs, de dansers, de clowns, de advocaten en juristen, de epileptici, de stenografen, drukkers en slachtoffers van martelingen.