Privacy statement

Privacy Statement, als bedoeld in artikel 40.1 van het Huishoudelijk Reglement.

Toneelgroep Genesius gebruikt persoonsgegevens om te functioneren als vereniging, binnen haar doelstellingen zoals omschreven in de statuten, en om toneelvoorstellingen te kunnen opvoeren. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toneelgroep Genesius neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens verstaan we in het algemeen naam, adres, telefoonnummer, emailadres, beeldmateriaal (foto’s en video), IBAN en eventuele bijzonderheden. Dergelijke gegevens behandelen we voor leden, oud-leden, regisseurs, donateurs, belangstellenden, bezoekers en relaties als zusterverenigingen, leveranciers en media.

Door aanwezig te zijn bij repetities, of door deel te nemen aan een voorstelling, geven regisseur, leden en spelers onherroepelijk toestemming voor gebruik van foto’s en video’s van voorstellingen en repetities voor promotie- en reclamedoeleinden.

Bezoekers van voorstellingen kunnen worden vastgelegd in de video-opname van een voorstelling. Mochten zij hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen zij dit melden bij binnenkomst van de zaal. Indien mogelijk krijgt de bezoeker dan een plaats buiten het registratiegebied van de camera.

Het overzicht van de financiële gegevens, in- en uitgaven, worden minimaal 7 jaar bewaard. De onderliggende gegevens als uitgavenbonnen, turflijst e.d. worden bewaard zolang nodig voor het uitschrijven en onderbouwen van rekeningen en worden daarna vernietigd.

Alle overige genoemden geven deze persoonsgegevens zelf en vrijwillig op ten behoeve van hun doel; lid zijn van Toneelgroep Genesius, regie doen bij Toneelgroep Genesius, donateur worden van Toneelgroep Genesius, voorstellingsinformatie krijgen van Toneelgroep Genesius (per post of email), informatie en diensten geven of ontvangen van Toneelgroep Genesius en reservering voor voorstellingen.

  • De voornaam, achternaam en foto van Leden kunnen worden getoond op de website https://www.toneelgroep-genesius.com
  • De voornaam, achternaam en foto van Leden kunnen worden getoond op Facebook https://facebook.com/toneelgroepgenesius
  • Het telefoonnummer van leden wordt toegevoegd in de Whatsapp Groep van Toneelgroep Genesius ten behoeve van het informeren van leden via deze groep
  • De Voornaam, Achternaam, Woonadres en Geboortedatum van Leden wordt verstrekt aan de Gemeente Haarlem ten behoeve van subsidieaanvragen.
  • De administratie van Toneelgroep Genesius is opgeslagen op Google Drive. Deze Google Drive is beveiligd, en alleen het bestuur kan hierop inloggen. Van leden worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen op deze Google Drive: Naam, Achternaam, Woonadres, geboortedatum, datum lidmaatschap.
  • De financiële administratie van Toneelgroep Genesius is opgeslagen bij e-boekhouden.nl Van leden worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: E-mailadres, Naam.
  • Bij de aankoop van een ticket, registreren wij je naam, emailadres, telefoonnummer en transactiegegevens bij de geselecteerde Ticketprovider. Als je bij de aankoop van het ticket akkoord hebt gegeven om op de hoogte te blijven, bewaren we je emailadres om je op de hoogte te houden van andere voorstellingen. Afmelden kan via een link in iedere mailing.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?
Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Toneelgroep Genesius je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar toneelgroepgenesius@gmail.com

Als je een klacht hebt over de manier waarop Toneelgroep Genesius je gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar toneelgroepgenesius@gmail.com. Daarnaast kun je contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd, waardoor het vorige reglement vervalt, door het bestuur op 11 november  2019.

Het bestuur.